Legyen ez a kezdőlapom!

Jogi nyilatkozat

A Hovány Csoport tájékoztatja Önt, hogy weboldalának megnyitása, megtekintése, valamint böngészése minden további nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül, automatikusan és egyidejűleg az alábbi feltételek feltételnélküli elfogadását is jelenti:

Az Hovány Csoport weboldalainak tartalma, valamint az annak keretén belül megjelenő információk, így különösen, de nem kizárólagosan műszaki és egyéb adatok, leírások, szövegek, grafikák, fotók, képek, audio- és/vagy videoanyagok, termékinformációk az Hovány Csoport szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak. Cégünk a fenti weboldal tartalmának, annak egésze, vagy bármely része, bármely módszerrel, eszközzel, vagy technikával történő másolásával, reprodukálásával, feldolgozásával és/vagy terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart.

A Hovány Csoport előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában tükrözni, másolni, reprodukálni, feldolgozni, átruházni, tárolni, terjeszteni, a nyilvánosság számára újraközvetíteni vagy harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni. Kivételt képez fentiek alól a fenti weboldaltartalmak kivonatának kizárólagosan saját, személyes használat céljával, saját számítógépen történő tárolása, valamint annak azonos célú kinyomtatása azzal, hogy a kinyomtatott tartalom jogszerű sokszorosítása, felhasználása és/vagy terjesztése ez esetben is kizárólagosan Hovány Csoport előzetes írásbeli engedélyének birtokában kezdhető meg.

A fenti elvekbe és feltételekbe ütköző, jogosulatlan másolás, felhasználás, terjesztés, vagy egyéb jogellenes magatartás büntető- és polgárjogi következményeket vonhat maga után. A jogsértésből eredő károkért a jogsértő felel.

A Hovány Csoport a fenti weboldal tartalmát megfelelő körültekintéssel állítja össze és folyamatosan gondoskodik annak aktualizálásáról. Ennek ellenére a fenti weboldalon megjelenő tartalmak kötelezettség vállalása nélküli, tájékozató jellegű információnak minősülnek. A Hovány Csoport semmilyen természetű garanciát nem vállal a fenti weboldaltartalmak pontossága, aktualitása, teljessége, megbízhatósága, továbbá a weboldalakhoz való folyamatos, szünet- és hibamentes hozzáférés vonatkozásában.


A Hovány Csoport fenntartja továbbá a jogot, hogy a fenti weboldalt bármikor felülírja, vagy elérhetőségét megszüntesse.


A Hovány Csoport nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott weblapokon megjelenő tartalmakért, melyekhez a Hovány Csoport weboldala közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. Tekintettel arra a körülményre, hogy a Hovány Csoport a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, valamint a szerverhez harmadik fél általi hozzáférés lehetőségének, továbbá harmadik személyek általi megtámadásának kizárását garantálni nem tudja, így a Hovány Csoport a szerver esetleges leállásából, meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Hovány Csoport honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért semmilyen természetű és jellegű felelősséget nem vállal.


A Hovány Csoport, vagy annak mindenkori tagvállalatai rendelkezésére (levélben, faxon, e-mailben vagy weboldalon keresztül) bocsátott írásos anyag vonatkozásában a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg elismeri a rendelkezésre bocsátott anyag alkalmasságát annak nyilvánosságra hozatalára, és egyben elfogadja és feltétel nélkül hozzájárul, hogy a Hovány Csoport azt – minden további engedély, hozzájárulás, nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül – felhasználja, továbbítsa, közzétegye, tartalmát (részben vagy egészben) hasznosítsa. Az ilyen módon rendelkezésre bocsátott anyagok feldolgozásából, felhasználásából esetlegesen eredő károkért a Hovány Csoport nem vállal felelősséget.


Személyes adatok rendelkezésre bocsátása esetén a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A Hovány Csoport a személyes adatok védelmére és kezelésére, továbbá az információs önrendelkezési jogok biztosítására vonatkozó adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.


Hovány Csoport 2013

Magyarország megújul EuroFleet

Szerviz

Hovány márkaszervizek

Élvonalbeli szervizeinkben képzett munkatársak, a legjobb eszközök és gyári alkatrészek állnak rendelkezésre, hogy autóját profi módon karbantartsák. Ezt a tevékenységet időszakosan és telephelyenként természetesen kedvezményekkel és akciókkal is támogatjuk.

Legyen szó bármilyen gépjárművével kapcsolatos problémáról, időszakos vagy kötelező szervizről, műszaki vizsgáról, keresse kollégáinkat bizalommal vagy jelentkezzen be szervizeinkbe online.

tovább »

Autóflották

Eurofleet - Prémium minőség a flottakezelésben

Küldetésünknek tekintjük, hogy partnereink részére kölcsönös előnyökön és bizalmon nyugvó kapcsolat kialakításával, szolgáltatásoldalról megközelített flottakezelői tevékenységgel, magas színvonalú, minőségi szolgáltatást biztosítsunk, amely mentesíti partnereinket gépjárműparkjuk beszerzési, finanszírozási és üzemeltetési feladatai alól.

Célunk, olyan teljes körű személyre szabott, emberközpontú szolgáltatás kidolgozása, amely partnereink költségeinek minimalizálásával és energiáik saját feladataikra való összpontosításával elősegíti versenyképességük fokozását.

tovább »

Biztosítás

Kösse meg nálunk biztosítását

Látogasson el a www.ebam.hu-ra, amely egy könnyen kezelhető, átlátható díjkalkulátor, ahol a legkevesebb adatból lehet kiszámolni a kötelező biztosítást és megkötni azt, 14 szerződött biztosító ajánlatából.

További előnyőket kinálunk az "Egyedi Hovány Casco" jóvoltából, mely egy csak cégcsoportunknál elérhető szolgáltatás.

Szervizeink, országos hálózatunk, kárfelvételi és kárügyintézési pontjaink, felkészült szakembereink, szerelőink mind az Ön rendelkezésére állnak, a biztosítás megkötésétől az elkészült javításig.

tovább »